نشانی:استان مازندران - شهرستان جویبار - خیابان امام خمینی (ره) - کوچه ی شهید ذکریا پور - حوزه ی مقاومت صاحب الزمان (عج) «گردان 103 عاشورا»

شماره های تماس:

0124-322-4517

0124-323-0882

از طریق فرم زیر می توانید با ما بصورت مستقیم در ارتباط باشیــد.