عملکرد حلقه های صالحین

حوزه مقاومت صاحب الزمان شهرستان جویبار

عملکرد حلقه های صالحین

حوزه مقاومت صاحب الزمان شهرستان جویبار

در روستای شهید پرور واسوکلا یادواره شهدا برگزار شد.

ابوالفضل مهدوی دیوکلایی